Får

Vores fårehold er baseret på produktion af slagtelam.
Besætningen består af ca. 25 moderfår og to avlsvædder – Fleck og Top Star.

Fleck er kommet til i 2014 og Top Star kom i 2016. De skal videreføre de gode avlsresultater som deres forgænger – Leopold – har bragt ind i besætningen.

Moderfårene er dels renracede Texel får dels Godtlandske pelsfår, samt en del krydsninger mellem de to racer.

Vore avlsvæddere er altid af racen Texel som vi køber hos anerkendte avlere.

Lammene fødes fra midten af februar til begyndelsen af april måned og de første lam er klar til slagtning inden udgangen af juli.

En uvurderlig hjælp i fåreholdet er vores Border Collie – Aileen.